Vi sætter mange både i vandet. Samt er behjælpelig med at løfte dem op igen når vinteren kommer.